1Cancelación de cita  

Para buscar a súa cita introduza o NIF e o código da cita ou o número de teléfono co cal foi solicitada